Vill du göra skillnad på riktigt?

Våra lediga jobb

Robust och säker kommunikation är avgörande för att vi ska ha ett hållbart och tryggt samhälle. Vi levererar säkra och robusta kommunikationstjänster där det behövs, när det behövs. 

Genom att kombinera styrkorna i marknätet, vårt transmissionsnät och modern mobilteknologi kan vi leverera de framtidssäkra kommunikationslösningar som våra uppdragsgivare efterfrågar.

Nyckeltal

0 %

99,98% tillgänglighet blåljusnätet Rakel

0

Medarbetare

0 %

99,8% andel hushåll i Sverige som nås av Teracoms rikstäckande marknät

0

MSEK omsättning i Teracom Group

Tillsammans tar vi ansvar för våra uppdrag, för varandra och för vår framtid

För oss är det viktigt att ta ansvar för helheten. Vi agerar alltid med säkerhet och robusthet i fokus och känner stolthet och engagemang i allt vi gör!

Tillsammans är vi innovativa och lyhörda för att skapa de smartaste vägarna framåt

För att kunna nå bästa resultat lyssnar, lär och utvecklar vi lösningar och arbetssätt som hela tiden går i linje med våra mål. Vi uppmuntrar nya idéer och lägger stor vikt vid att inspirera varandra i vardagen. Detta samtidigt som vi fokuserar på ett arbete som alltid ska vara effektivt och proaktivt.

Tillsammans bygger vi långsiktiga relationer, samarbetar och stöttar varandra

Att vara ett team är att ställa upp för varandra. Vi vill att vår arbetsmiljö ska vara positiv och inkluderande, där vi är ärliga och bemöter varandra med respekt. Vårt samarbete mellan varandra ska kännas prestigelöst för det är då vi ser att både resultat och arbetsglädje är som störst.

Följ oss i våra sociala kanaler